0

การฝึกทำสมาธิ ตัวช่วยในการควบคุมอารมณ์ เสริมสร้างสมาธิและสติปัญญา

การฝึกทำสมาธิ จะช่วยทำให้เรามีสติมากขึ้นในการควบคุมอารมณ์ และ รับมือในสถานการ์ณต่าง ๆ ได้ดีขึ้น การฝึกทำสมาธิจึงอาจเป็นเรื่องจำเป็นในชีวิต [...]