สมัครนักเขียน

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครนักเขียนมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการดังนี้

1.กรอกรายละเอียดในการสมัคร ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
2.กรุณา Add ID Line เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ Line ID : @writers
3.ทำการกรอกรายละเอียดในการสมัครนักเขียนจนสิ้นสุดขั้นตอน
4.แจ้ง Username, ชื่อ นามสกุล และอีเมล ที่ได้กรอกรายละเอียดในการสมัครไปที่ใน Line ID : @writers
5.เจ้าหน้าที่จะสอบถามรายละเอียด และส่งโจทย์เพื่อทำการทดสอบ
6.ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ

ต้องการสมัครนักเขียน กรุณากรอกรายละเอียด

Upload