สมัครเป็นนักเขียน

เห็นจุดเปลี่ยน เขียนจุดขาย หลากหลายมุมมอง

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นนักเขียนมืออาชีพ ไม่ว่าจะเต็มเวลา (full time) หรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (part time) เพียงท่านมีความตั้งใจจริง ขยัน มีความรับผิดชอบในงาน และทำตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ ท่านก็สามารถสมัครเป็นนักเขียนมืออาชีพได้ไม่ยาก

งานเขียนบทความสำหรับนักเขียนที่มีใจรัก นักเขียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องการแสดงความสามารถให้โลกได้จดจำพร้อมกับได้รายได้เป็นกอบเป็นกำ นักเขียนที่มีความสามารถเฉพาะทางไม่ว่าจะสาขาวิชาใดเรายินดีต้อนรับ ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้อัดเแน่นไปด้วยข้อมูลที่มีประโยชน์ ถ่ายทอดความรู้ที่สั่งสม ขุดลึกประเด็นสำคัญให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ขอขอบคุณนักเขียนที่สมัครมามากกว่า 3,500 ท่าน

เรายังต้องการนักเขียนอีกจำนวนมาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทํางาน และประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกัน รังสรรค์มุมมองได้หลายมิติ