การเตรียมตัวสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ คือการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่เราต้องศึกษา เพื่อใช้ในการตอบคำถามได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมที่สุด ทั้งในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เรากำลังจะไปสัมภาษณ์ และข้อมูลที่เป็นประสบการณ์จากการทำงานของเราเอง รวมไปถึงการนำข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและทำการฝึกซ้อมเพื่อตอบคำถามจากผู้สัมภาษณ์

เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ต้องเริ่มจากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทให้เข้าใจ

หากเราไม่รู้จักบริษัทที่เรากำลังจะไปสัมภาษณ์ ก็สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีในส่วนของรายะเอียดที่เราต้องรู้ คือ

 • ประเภทของบริษัท
  เช่น เป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือประกอบธุรกิจประเภทอื่น ๆ ในส่วนนี้จะทำให้เราเข้าใจลักษณะธุรกิจและมองเห็นภาพรวมในการดำเนินงานของบริษัท
 • สินค้าและบริการ
  ทำให้เรารู้ขอบข่ายหรือปริมาณงาน เราอาจนำส่วนนี้ไปใช้ในการตั้งคำถาม เพื่อทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ หากจะครอบคลุมในส่วนของสินค้าและบริการทั้งหมด อีกทั้งการตั้งคำถามจะทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกถึงความสนใจของเราต่องานได้อีกด้วย
 • ที่ตั้งบริษัทและโรงงาน
  ในส่วนนี้ เพื่อประเมินตัวเราเองด้วยว่าหากเราต้องเดินทางไปทำงานจะมีความสะดวกแค่ไหน ซึ่งบางบริษัทก็ให้ความสำคัญกับส่วนนี้ด้วย เนื่องจากต้องแน่ใจว่าการเดินทางจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

ตัวอย่างของคำถาม  เช่น                                                     

 • คุณรู้จักบริษัทของเราแค่ไหน ช่วยอธิบายในรายละเอียด
 • ทำไมคุณถึงอยากร่วมงานกับเรา
 • คุณสามารถเดินทางหรือย้ายที่อยู่ได้ไหม (หากต้องมีการเดินทางหรือไปประจำที่โรงงาน)

อีกสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ต้องถ่ายทอดประสบการณ์ให้เป็นและตรงกับความต้องการ

สำหรับคุณสมบัติของตำแหน่งที่เราสมัคร จะเป็นรายละเอียดที่มีระบุไว้จากทางบริษัทและเป็นส่วนที่สำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่บริษัทคาดหวังจากตัวผู้สมัคร ดังนั้นการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานในส่วนนี้เราต้องทำความเข้าใจและดึงเอาประสบการณ์ของตัวเราเองมาเรียบเรียงเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทต้องการจากตำแหน่งนี้ ได้แก่

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  หากเรามีประสบการณ์หรือเคยทำหน้าที่ที่ตรงกับรายละเอียดที่ระบุไว้ เราก็จะสามารถสื่อออกมาได้ค่อนข้างง่าย แต่ถ้าหากตรงแค่บางส่วน เราต้องพยายามเน้นในส่วนนี้ที่มีออกมา โดยยกตัวอย่างของงานและหน้าที่ที่เคยได้รับมอบหมายให้ชัดเจน
 • สิ่งที่บริษัทคาดหวัง
  ตรงจุดนี้ สิ่งที่เราต้องสื่ออกมาก็คือผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่ได้จากงานที่เคยทำและจะดีมาก หากเราสามารถแสดงออกมาเป็นตัวเลขที่สร้างรายได้ให้กับบริษัท

ตัวอย่างของคำถาม  เช่น  

 • ทำไมคุณคิดว่า คุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้
 • อธิบายในสิ่งที่คุณคิดว่ายากที่สุดจากการทำงานที่ผ่านมา
 • ยกตัวอย่างผลงานที่คุณคิดว่าประสบความสำเร็จจากงานที่ผ่านมา (Work achievement)
 • ยกตัวอย่างของปัญหาจากงานที่เคยเจอและได้จัดการกับปัญหานั้นอย่างไร
 • คุณมีแผนอย่างไร หากได้รับการตอบรับเพื่อทำงานในตำแหน่งนี้

ถ้าเราจะพิจารณาถึงคำตอบจากคำถามตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าถ้าหากเรามีข้อมูลที่ครอบคลุม เราก็สามารถนำข้อมูลที่ได้ มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นคำตอบที่เหมาะสมและโดนใจผู้สัมภาษณ์ได้ โดยหากทำตามขั้นตอนที่กล่าวมา จะทำให้การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

และหากกล่าวโดยสรุป หลักสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จจากการสัมภาษณ์งาน ก็คือ ประสบการณ์จากการทำงานที่เราสามารถสื่อออกมาได้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง รวมไปถึงการที่เราทำให้ผู้สัมภาษณ์มั่นใจได้ว่าเราเหมาะสมกับตำแหน่งนั้น

Recommended Posts

Leave a Comment