การดูแลตัวเองหลังจากหายป่วยโควิด 19 เป็นสิ่งที่จะช่วยฟื้นคืนระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากขึ้นหลังจากที่ต้องรักษาตัวจากอาการป่วย หลายคนอาจมุ่งเน้นไปที่สภาพร่างกายหรือเหตุปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ต้องทำการเยียวยาหลังจากที่พักรักษาตัวภายในพื้นที่จำกัดตลอด 2 สัปดาห์

ประเด็นหลัก ๆ ของการดูแลตัวเองหลังจากหายป่วยโควิด 19 เลยก็คือ การตรวจสอบสภาวะจิตใจของเราหลังจากหายป่วย ด้วยเหตุที่ว่าโรคระบาดอย่างโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ไม่ได้กระทบแค่เพียงสภาวะร่างกายเท่านั้น ปัจจัยหลัก ๆ ที่เป็นปัญหาโดยทั่วไปคือ ผู้ที่หายป่วยจะมีอาการจิตตก เกรงต่อสังคม กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้แพร่เชื้อต่อบุคคลอื่น ทำให้เกิดสภาวะเครียด เก็บกด และกดดัน เพราะฉะนั้นตัวผู้ป่วยเองหรือบุคคลรอบข้างควรได้เรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองหลังจากหายป่วยจากโควิด 19 ที่ไม่ได้มีแต่การดูแลร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจอีกด้วย

การดูแลตัวเองหลังจากหายป่วยโควิด 19 ในโหมดของสุขภาพร่างกาย

หลังหายป่วยจากโควิด 19 ในช่วงแรก สภาพร่างกายยังคงฟื้นฟูได้ไม่เต็มที่แม้จะตรวจไม่พบเชื้อแล้วก็ตาม สังเกตได้ว่าจะยังคงมีอาการเหนื่อยง่าย วิงเวียนศีรษะ หายใจไม่สะดวก มีอาการหอบ ทำกิจวัตรประจำวันจะเหนื่อยง่ายกว่าปกติ การรับรู้กลิ่นและรสชาติของอาหารยังไม่กลับคืนเต็มที่ เป็นอาการเบื้องต้นของผู้ที่หายจากอาการป่วยโควิดหรือเรียกว่า Long Covid นั่นเอง

การดูแลตัวเองหลังจากหายป่วยโควิค 19 ช่วงแรกควรรักษาระยะห่างสม่ำเสมอเพื่อลดการได้รับเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อเพิ่มเติม ทานวิตามินและอาหารที่มีประโยชน์เป็นประจำ แยกของใช้ส่วนตัวและสวมใส่แมสทุกครั้งแม้จะออกไปเพียงหน้าบ้าน และเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่องภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากหายป่วยอาการก็จะทรงตัวและดีขึ้นเรื่อย ๆ และควรตรวจ ATK อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เมื่อทำการดูแลตัวเองหลังจากหายป่วยโควิด 19 อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 4 สัปดาห์ หากพบเชื้อหรือมีอาการช่วง Long Covid ที่หนักขึ้นให้เข้ารับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที

การดูแลตัวเองหลังจากหายป่วยโควิด 19 ในโหมดสภาวะจิตใจ

สืบเนื่องจากหลาย ๆ ข่าวสังคมที่พบเห็น เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงสังคมรอบข้าง หรือสังคมภายนอกที่ตั้งตนรังเกียจหรือไม่พอใจการออกมาใช้ชีวิตปกติของผู้ที่หายป่วยจากโควิด 19 ทำให้สภาวะจิตใจของผู้ที่หายป่วยนั้นจากที่ต้องกังวลการรักษาและดูแลตัวอย่างต่อเนื่องก็ยังทำให้สภาวะภายในจิตใจย้ำแย่เพิ่มขึ้น

เมื่อเกิดสภาวะเช่นนี้สิ่งที่ควรทำอันดับแรกเลยก็คือการจัดการสภาวะอารมณ์ของตัวเอง ให้มุ่งประเด็นหลักไปที่การดูแลตัวเองหลังจากหายป่วยโควิด 19 ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลภายในครอบครัวเพื่อฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับสู่สภาวะปกติ ให้คำนึงไว้ว่า เรานั้นให้ความสำคัญกับตัวเองและคนรอบข้างมากกว่าสิ่งอื่นใด สิ่งใดหรือบุคคลใดไม่สำคัญให้ตัดทิ้งโดยด่วนเพื่อรักษาตัวเองเป็นสำคัญ ปรับโฟกัสมาที่ตัวเองเท่านั้นและเตือนตัวเองเสมอว่า โควิด 19 คือโรคระบาดทั่วโลกใครก็ติดได้ไม่ใช่แค่เราเพียงคนเดียว เสริมสร้างกำลังใจให้ตัวเองและครอบครัวอย่างหนักแน่นจะช่วยลดสภาวะอาการจิตตกและหมดกำลังใจได้ ในช่วงที่เราต้องทำการดูแลตัวเองหลังจากหายป่วยโควิด 19

Recommended Posts

Leave a Comment