0

12 Angry Men ข้อสงสัยอันสมเหตุสมผล ของชายทั้ง 12 คน

รีวิวหนังเรื่อง 12 Angry Men หนังที่ว่าด้วยการตัดสินคดีความของคณะลูกขุน โดยพึ่งพา ข้อสงสัยอันสมเหตุสมผล ในคดีความฆาตกรรมร้ายแรงที่มีโทษถึงประหารชีวิต