0

เปิดมุมมอง “ลิซ่า” ศิลปินเคป๊อปสัญชาติไทยสู่ศิลปินระดับโลก ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนพยายามทำตามความฝัน

ความฝันของทุกคนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เปิดมุมมอง “ลิซ่า” ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนพยายามทำตามความฝัน