0

การกลั่นแกล้งในโรงเรียน: เรื่องจริงยิ่งกว่าละคร

การกลั่นแกล้งในโรงเรียนผ่านตัวละครในทีวี สะท้อนปัญหาการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนที่เกิดขึ้นในทุกสังคม แต่กลับถูกเพิกเฉย และไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างจริงจัง

0

หอสักการะฟ้าเทียนถาน มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่นักเดินทางไม่ควรพลาด

หอสักการะฟ้าเทียนถานถือเป็นหนึ่งในมรดกโลกของจีนที่สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนแนวความคิด ความเชื่อของจีนที่คอยให้คุณไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง