เทคนิคการนำเสนองานนับว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะที่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศยุคใหม่ไม่ควรมองข้าม เพราะการนำเสนอผลงานที่ดีนั้นสามารถสร้างความประทับใจให้แก่เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย รวมถึงลูกค้า ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยให้เราสามารถเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ทั้งสิ้น

เทคนิคการนำเสนองานคือการสื่อสารรอบตัวเรา

การนำเสนองานนั้นถือได้ว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่แฝงอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่แรกแล้ว เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงจำเป็นต้องมาพร้อมกับทักษะของการสื่อสาร เพียงแต่ใครจะหยิบยกมาใช้ได้มากหรือน้อยอย่างไรเท่านั้น ซึ่งจะขอแบ่งเทคนิคง่าย ๆ ในการนำเสนองานไว้สองข้อหลักคือ

  1. การเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ผู้นำเสนอทุกคนทำอยู่แล้วก่อนนำเสนอ เช่น การแต่งตัวให้ดูดีถูกกาลเทศะ จดจำบทพูดหรือลำดับการนำเสนอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่พูดมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นการเตรียมตัวเฉพาะตัวผู้พูดเท่านั้น เทคนิคการนำเสนองานที่ดีนั้นผู้พูดควรต้องเตรียมตัวให้ครบทั้งองค์ประกอบของการสื่อสาร อันได้แก่ ผู้ส่งสาร เนื้อหา และผู้รับสาร การเตรียมเนื้อหานั้น หมายถึงเราต้องรู้ลึก รู้จริง ในเนื้อหาที่เราพูดให้ได้เสียก่อน เนื่องจากผู้รับสารไม่ต้องการให้เราอ่านให้ฟังแต่เพียงต้องการการสรุปเนื้อหาและตอบข้อสงสัยของพวกเขาให้ได้ ส่วนการเตรียมตัวในส่วนผู้รับสาร ผู้พูดต้องรู้ว่าเราจะคุยกับใคร บรรยากาศเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราออกแบบการนำเสนอที่ตรงใจและเป็นไปตามต้องการมากที่สุด

2.ใช้ตัวช่วยในการสร้างความน่าสนใจ

หลังจากที่เราเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้ว เราต้องถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในแผนและในหัวออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างให้ได้ แต่ยังมีโจทย์ยากที่รออยู่คือ การเป็นจุดสนใจ การเป็นจุดสนใจจะช่วยให้ผู้รับสารสามารถรับข้อมูลที่เราถ่ายทอดออกไปได้ครบถ้วนที่สุด เทคนิคการนำเสนองานในส่วนนี้เราต้องใช้การสร้าง Impression หรือความประทับใจ ก็มีวิธีมากมาย เช่น การใช้ภาษากายอย่างการผายมือ การเดิน สีหน้า เพื่อดึงสายตาของผู้ฟัง, การใช้น้ำเสียงที่มีน้ำหนักในการเปิดหัว, การใช้คำถามในการเปิดหรือปิดการนำเสนอ และสุดท้ายกับการใช้อุปกรณ์ เช่น ตัวอย่างผลงานหรือสินค้าขึ้นมาชู จะช่วยให้ผู้ฟังอยู่กับเราได้ทั้งตลอดการนำเสนอ

แนวทางการฝึกฝนการใช้เทคนิคการนำเสนองาน

ถึงแม้ว่าเราจะมีเทคนิคที่ดีแต่ขาดการขัดเกลาและฝึกฝนเราก็จะไม่สามารถดึงศักยภาพของเทคนิคมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกันกับเทคนิคการนำเสนองาน ที่หัวใจสำคัญคือการเล่าเรื่องให้คนสนใจและตรงใจพวกเขา การฝึกฝนที่นำมาฝากคือการฝึกถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกผ่านการเล่าเรื่อง อาจจะฝึกคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ เพียงเราลองเล่าเรื่องที่มีอารมณ์แตกต่างกันออกมา โดยใช้น้ำเสียง สีหน้า ท่าทาง แล้วดูตัวเองผ่านกระจกหรือให้เพื่อน ๆ คอมเมนต์ว่ารู้สึกตามที่เราจะสื่อหรือไม่ เพราะการสื่ออารมณ์ที่ดีจะช่วยให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอ และช่วยสร้างบรรยากาศการนำเสนองานที่แตกต่างออกไปไม่ใช่การอ่านเนื้อหาแบบปกติทั่วไป

สุดท้ายแล้วหลายคนคงอาจจะตั้งคำถามว่าเทคนิคการนำเสนองานนี้จะสำคัญหรือนำไปใช้ได้จริงหรือไม่ แต่หัวใจสำคัญของการฝึกฝนนี้คือการสร้างให้เราเป็นผู้พูดที่ดีและเป็นคนที่สื่อสารเป็น เพราะทั้งสองสิ่งนี้จะช่วยให้เรากลายเป็นจุดสนใจในที่ทำงาน เป็นที่รักของคนรอบข้าง และเป็นที่ต้องการในการร่วมงานของคนในองค์กรมากขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

Recommended Posts

Leave a Comment