กฏแห่งแรงดึงดูด (Law of Attraction) คือกฎของจักรวาลที่เชื่อว่าความคิดและความปรารถนานั้นมีพลังแห่งการดึงดูด หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้น กฎนี้ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากจากหนังสือ The Secret ที่เขียนขึ้นโดย Rhonda Byrne ในปี ค.ศ. 2006 จวบจนปัจจุบันก็ยังเป็นที่รู้จักและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาความสุขในหลาย ๆ ด้าน พลังแห่งความคิดจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือไม่ มาทำความเข้าใจกับกฏแห่งแรงดึงดูดให้มากขึ้น

กฎแห่งแรงดึงดูดเป็นเรื่องจริงหรือแค่ความเชื่อ?

หลายคนอาจตั้งข้อสงสัยว่าแค่คิดจะทำให้เปลี่ยนชีวิตได้อย่างไร แนวคิดนี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน เพราะหากฟังเพียงผิวเผินกฎแห่งแรงดึงดูดก็ดูเหมือนจะเป็นเพียงความเชื่อหนึ่งเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วมันสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์

ความคิดในสมองเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เรียกกันว่าคลื่นไฟฟ้า เมื่อเกิดความสนใจหรือนึกถึงสิ่งใด ระบบกลไกในสมองที่เรียกว่า RAS (Reticular Activating System) จะเริ่มทำงาน ซึ่งระบบนี้มีหน้าที่คอยคัดกรองความสนใจและตัดทอนสิ่งอื่นที่ไม่สำคัญทิ้งไป เพื่อให้เราจดจ่อกับสิ่งที่รู้สึกว่าสำคัญ ดังนั้นเมื่อเกิดความต้องการต่อสิ่งใดมาก ๆ และเชื่อมั่นว่าจะได้มันมา สมองจะเพ่งความสนใจและหาวิธีทำให้ความต้องการนั้นเป็นจริงให้ได้ กล่าวง่าย ๆ คือ สิ่งที่คิดในหัวจะส่งผลต่อคำพูด การกระทำและนิสัย ปรับเปลี่ยนให้เราใช้ชีวิตสอดคล้องกับความปรารถนาเพื่อพาตัวเองไปยังเป้าหมายที่ต้องการ

ยังมีหลายคนเข้าใจผิดว่าเพียงแค่คิดก็จะทำให้ได้สิ่งนั้นมา แต่แท้จริงแล้วคือคุณต้องลงมือทำควบคู่ไปกับความคิด เพราะหากคิดอย่างเดียวแต่ไม่ยอมลงมือทำย่อมไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ โอกาสที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพยายามในการลงมือทำ หมั่นเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตนเอง ให้จำไว้เสมอว่าการลงมือทำคือสิ่งที่สำคัญที่สุด นี่คือกลไกการทำงานที่แท้จริงของ กฎแห่งแรงดึงดูด

เคล็ดลับการนำกฎแห่งแรงดึงดูดมาใช้ในชีวิตประจำวัน

กฎแห่งแรงดึงดูดเปรียบเสมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยผลักดันให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ความสำเร็จในที่นี้ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นเพียงเรื่องงานเท่านั้น คุณสามารถใช้มันสร้างความสุขได้ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเรื่องงาน การเรียน ความรัก หรือเรื่องอื่น ๆ โดยนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำได้หลายรูปแบบดังนี้

  1. เขียนบันทึกประจำวันการเขียนบันทึกประจำวันจะทำให้ได้ทบทวนว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง สภาวะจิตใจของเราเป็นไปในทิศทางใด ช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นและมองเห็นจุดที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
  2. ทำ Mood BoardMood Board คือการรวบรวมเป้าหมายมาไว้ในบอร์ดให้เป็นภาพที่ชัดเจนเพื่อคอยย้ำเตือนถึงทิศทางที่ต้องการจะมุ่งไป ช่วยให้จิตใจจอจ่อกับเป้าหมายได้ดี
  3. ให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอความคิดที่ดีและคำพูดที่ดีย่อมส่งผลดีต่อตัวเรา อย่าตำหนิหรือด้อยค่าตัวเองเพราะมันจะยิ่งทำให้เกิดผลในทางลบ แต่จงเชื่อมั่นและคอยให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอ รู้จักที่จะชื่นชมในความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ และรู้จักที่จะให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาด เพราะไม่มีใครที่เก่งมาตั้งแต่แรก
  4. จินตนาการภาพความสำเร็จในแต่ละวันลองใช้เวลาว่าง ๆ เพียงไม่กี่นาทีนั่งนึกถึงภาพความสำเร็จในแบบที่ต้องการ การนึกถึงภาพเป้าหมายพร้อมกับเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงได้สักวันเป็นการย้ำเตือนความต้องการซ้ำ ๆ ให้สมองจดจำและหาทางทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงตามต้องการ

กฎแห่งแรงดึงดูด หากถูกนำมาใช้อย่างถูกวิธี ก็สามารถช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริง ถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีไว้เพื่อฝึกฝนทัศนคติในด้านบวก สิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อคิดในเรื่องที่ดีแล้ว ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงมือทำไปในด้านเดียวกันด้วย จงเชื่อมั่นเอาไว้ว่าคุณเองก็สามารถมีชีวิตที่ดีได้พร้อมมุ่งไปหาเป้าหมายด้วยความพยายาม

Photo URL :

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%88%E0%B8%8D%E0%B8%A0%E0%B8%A2-4782870/

จำนวนคำที่นับได้ตั้งแต่ Description 821 คำ

Recommended Posts

Leave a Comment