สังคมปัจจุบัน ผู้ที่สามารถพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง จะเป็นผู้ที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับ และสามารถขยายขอบเขตความรู้ ความสามารถของตนให้กว้างไกล มีวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นได้ การเรียนออนไลน์ จึงเข้ามามีบทบาทกับผู้คนทุกวัย และทุกอาชีพ

การเรียนออนไลน์นอกจากช่วยพัฒนาศักยภาพเพื่อหน้าที่การงานที่ทำอยู่แล้ว ยังช่วยเสริมความรู้ เพิ่มทักษะในด้านที่เราสนใจ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพที่สอง สร้างรายได้อีกทาง เช่น เรียนคอร์สการเป็นวิทยากรที่ดี เพื่อต่อยอดการเป็นวิทยากรอิสระ รับงานนอกเวลางานประจำ หรือเรียนโหราศาสตร์ เพื่อสร้าง Content ในอาชีพ YouTuber ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เป็นงานอิสระ และเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย

จุดเด่นของการเรียนออนไลน์ คือสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถทวนซ้ำได้เสมอ

ผู้ที่ประกอบอาชีพหลักอยู่แล้ว และต้องการหาความรู้เพิ่มเติมที่สะดวกที่สุดในยุคนี้ สามารถใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน เข้าเรียนคอร์สต่าง ๆ ได้จากการเรียนออนไลน์ ทั้งยังเรียนได้จากที่บ้าน หรือนั่งสบาย ๆ ในคาเฟ่ได้ด้วย

การออกแบบหลักสูตรการเรียนออนไลน์นี้ ส่วนใหญ่จะมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน รวมทั้งแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน นอกเหนือจาการฟังการอภิปราย ที่เสมือนนั่งฟังการบรรยายในห้องเรียน แต่เมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจ หรือต้องการทำความเข้าใจเนื้อหาใดซ้ำอีกครั้ง หรือฟังซ้ำจนกว่าจะเข้าใจ ยังสามารถย้อนกลับไปทบทวนได้เสมอ นอกจากนั้น หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อผ่าน Social Network ต่าง ๆ เพื่อสอบถามกับผู้สอนได้โดยตรง

การเรียนออนไลน์กับสถาบันที่น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียง

ผู้เรียนที่ตั้งใจเรียน ย่อมมีผลลัพธ์ดี และเมื่อได้ร่ำเรียนกับคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ผลสัมฤทธิ์จะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น การเรียนออนไลน์กับสถาบันที่มีชื่อเสียง จึงได้รับการยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง

เมื่อเรียนจบแต่ละหลักสูตร ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบ และเข้าเรียนครบถ้วนทุกบทเรียน จะได้รับใบประกาศการจบหลักสูตรจากสถาบันนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องหมายรับประกันความรู้ความสามารถได้อย่างดียิ่ง

สถาบันที่เปิดสอนลักสูตรออนไลน์ และไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่

การเรียนออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ

การเรียนออนไลน์ แม้ว่าจะไม่สามารถโต้ตอบกับผู้สอนได้ในทันทีนั้น และต้องใช้ความพยายามในการตั้งใจฟังมากกว่าการเรียนในห้องเรียนจริง แต่สาระความรู้ที่ได้นั้น ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้เรียนต้องเตรียมความพร้อม หมั่นสร้างพลังความตั้งใจ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน การเรียนออนไลน์ จึงจะประสบความสำเร็จ

ทักษะ ความรู้ และความสามาถต่าง ๆ สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า ผู้ใดจะคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้ ด้วยความใส่ใจ และมีความสม่ำเสมอ การเรียนออนไลน์ ถือเป็นช่องทางสร้างคุณค่าให้แก่ผู้เรียนได้อย่างคุ้มค่าอีกช่องทางหนึ่ง

Recommended Posts

Leave a Comment