Metaverse หรือโลกเสมือนจริงที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้ ถูกกล่าวถึงว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อยกระดับสังคมเพื่อให้ใกล้เคียงกับโลกของเป็นจริง ซึ่งสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น กว้างขึ้น และไร้ขีดจำกัดได้มากขึ้น นับว่าเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก รวมถึงยังสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ เช่น การประชุม การพบปะ การเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าในส่วนนี้ยังครอบคลุมไปถึงการช้อปปิ้งเสมือนจริงอีกด้วย

Metaverse กับ การสร้างรายได้ในอนาคต

เนื่องจาก Metaverse เป็นโลกเสมือนจริงและมีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่าง คือ VR: Virtual Reality (ภาพสวยเสมือนจริง), AR: Augmented Reality (เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกแห่งความจริง) และ Internet ซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถสร้างรายได้จากมันได้ โดยอ้างอิงจากอาชีพบนโลกจริง หรือพัฒนาจากอาชีพเดิมของเรา และช่องทางการสร้างรายได้จากโลกเสมือนจริงนี้ยังมีอีกหลากหลายช่องทาง อาทิเช่น

นักออกแบบเกม (Game Designer) นับว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการอย่างมากในโลกเสมือนจริง เพราะเป็นองค์ประสำคัญที่จะต้องนำในเรื่อง VR และ AR เข้ามาเกี่ยว เนื่องจากต้องสร้างให้เป็นเสมือนจริง

ดิจิทัลกราฟิกดีไซน์ (Specialist Digital Designer) จุดที่สำคัญที่สุดของโลกเสมือนจริง คือ กราฟิกดีไซน์ เพราะในโลกเสมือนจริงเราสามารถสร้างตัวตนของเราได้ในรูปแบบของอวตาร ซึ่งจะมีความเป็น 3D เพื่อความเสมือนจริง

การเล่นเกม Play to Earn คือ การเล่นเกมเพื่อเลื่อนขั้น หรือแรงก์ ซึ่งเราจะต้องทำภารกิจต่าง ๆ ให้ผ่านเพื่อเป็นการเลื่อนขั้น หรือแลกกับไอเทมต่าง ๆ ในเกม เกม Play to Earn จะมีโทเคนที่สามารถนำไปแปลงเป็นเงินได้ และ NFT ในเกม เมื่อเราได้มา เราก็สามารถนำไปขายต่อใน NFT Marketplace ได้อีกเช่นกัน

ผลกระทบของ Metaverse ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งในโลกเสมือนจริงนี้ก็ย่อมมีเหมือนกัน เรารู้เรื่องข้อดีและประโยชน์จากมันไปแล้ว เรามาดูถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตกัน

ผู้คนมีความสามารถในการยอมรับความเป็นจริงได้น้อยลง เพราะในโลกเสมือนจริงเราสามารถสร้างตัวตน และภาพลักษณ์ให้ดูสวยหล่อยังไงก็ได้ ทั้งยังสามารถสร้างสถานการณ์และสภาพแวดล้อมให้เป็นดั่งใจเราได้ทุกอย่าง ทำให้เราเสพติดกับโลกเสมือนจริงนี้ เมื่อเราทำสิ่งที่ผิดพลาดในโลกเสมือนจริงเราสามารถแก้ไขมันใหม่ได้ แต่เมื่อเทียบกับในโลกของความเป็นจริงแล้ว สังคมไม่ได้พร้อมจะให้โอกาสเราเสมอในทุกครั้งที่เราล้มหรือผิดพลาดไป ทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ได้เป็นดั่งใจต้องการ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางด้านจิตใจ หรือภูมิต้านทานทางด้านสังคม

อาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ ในโลกเสมือนจริง มีมูลค่าต่อบนโลกจริง อาจจะทำให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น เช่น การแฮกข้อมูลต่าง ๆ การปล้น การทำร้ายร่างกายหรือจิตใจเพื่อบางจุดประสงค์เป็นต้น ผู้คนเสพติดการกระทำและความรุนแรงของเกม ในโลกเสมือนจริง จนอาจทำให้ขาดวิจารณญาณและนำมาใช้ในโลกจริงได้

ทั้งนี้ทั้งนั้น Metaverse หรือโลกเสมือนจริง ต่างมีข้อดีและขอเสีย หากในอนาคตนวัตกรรมนี้ได้เผยแพร่หรือเป็นที่ใช้งานโดยทั่วกัน เราควรจะศึกษาเงื่อนไขหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจนถี่ถ้วน และควรใช้งานอย่างมีวิจารณญาณ

Recommended Posts

Leave a Comment