Covid-19 สายพันธุ์โอมิครอนเป็นเชื้อไวรัสที่กำลังได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากสายพันธุ์ดังกล่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วทั้งโลก ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยของเราก็ตาม ทำให้ในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสแทบจะเป็นสายพันธุ์ดังกล่าวทั้งหมด ทำให้ในตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 57 ประเทศทั่วโลก องค์กรอนามัยโลกได้มีการยกระดับสายพันธุ์ดังกล่าวให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวแอฟริกา จึงมีความเชื่อว่าสายพันธุ์ดังกล่าวแพร่พันธุ์มาจากทวีปแอฟริกา แต่ความจริงแล้วพบจากทั้งคนที่เคยเดินทางไปยังแอฟริกามาก่อน รวมถึงคนที่ไม่เคยไปด้วยเช่นกัน มีข่าวลือออกมาว่ามันลดประสิทธิภาพของวัคซีนและดื้อยารักษา วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักและวิธีการรับมือกับเชื้อไวรัสดังกล่าวกัน

ที่มาของ Covid-19 สายพันธุ์โอมิครอนและความรุนแรงของโรค

Covid-19 สายพันธุ์โอมิครอนมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นในบริเวณตำแหน่งโปรตีนสวนน้ำของผิวไวรัส คล้ายคลึงกับการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์เบต้า ทำให้มันมีความเสี่ยงว่าจะสามารถหลบภูมิคุ้มกันและจับกับเซลล์มนุษย์ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แม้แต่คนที่สร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวได้ ความรุนแรงของโลกนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน นั่นก็คือ

1.คนที่ได้รับวัคซีนแล้ว ตามรายงานขององค์กรอนามัยโลกมีการระบุว่า คนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะสามารถรับเชื้อได้แต่แทบไม่พบอาการ มีอาการไม่รุนแรง ยังสามารถได้กลิ่นและรับรสได้เหมือนเดิม ต่างจากผู้ป่วยสายพันธุ์เดลต้า

2.ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยหนาแน่น อย่างเช่นในทวีปแอฟริกาที่มีอัตราการฉีดวัคซีนค่อนข้างต่ำ ทำให้สามารถพบผู้ติดเชื้อได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือมีอาการของโรคอื่นร่วมด้วยซึ่งจะต้องนำเอามาพิจารณาร่วมกัน

โดยรวมแล้วสายพันธุ์ดังกล่าวจะมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกังวลอยู่ 2 กลุ่ม นั่นก็คือ คนที่ไม่เคยได้รับวัคซีน และผู้สูงอายุ ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานออกมาว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวดื้อต่อวัคซีน แต่มีการพบว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังคงสามารถติดเชื้อได้อยู่เพียงแต่มีอาการน้อย ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาวัคซีนให้ทันกับการกลายพันธุ์ ยังไม่มีการออกมาระบุว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวดื้อยารักษา ส่วนการตรวจวินิจฉัยหากตรวจด้วยวิธีการ RT-PCR จะสามารถตรวจพบได้เนื่องจากไม่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่น แต่การตรวจแบบ ATK ต้องดูว่าบริษัทมีการทดสอบในตำแหน่งไหนของไวรัส อาจเกิดผลลบลวงได้เยอะ ดังนั้นจึงต้องเลือกชุดตรวจที่มีมาตรฐานและมีความไวของชุดตรวจ

Covid-19 สายพันธุ์โอมิครอนไม่อันตรายหากดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง

Covid-19 สายพันธุ์โอมิครอนเป็นเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายได้เร็ว แต่สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วแทบจะไม่มีอาการ ดังนั้น มันจึงไม่อันตรายหากคุณดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง 2 เข็ม การรับวัคซีนเข็มที่ 3 การสวมหน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐานเวลาต้องออกไปนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า ล้างมือเป็นประจำ รักษาระยะห่างจากผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีอากาศไม่ถ่ายเท และคอยระมัดระวังและสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ

จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า Covid-19 สายพันธุ์โอมิครอนเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว แต่ในแง่ของอาการถือว่าไม่ได้หนักอะไรเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น ยังไม่มีการรายงานออกมาอย่างชัดเจนว่ามีการดื้อยาหรือสามารถต้านวัคซีนได้ เพียงแค่คุณฉีดวัคซีนให้ครบ 2-3 เข็ม ดูแลตัวเองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยให้คุณปลอดภัยจากเชื้อไวรัสได้มากขึ้น

 

Recommended Posts

Leave a Comment