การฝากไข่นั้นเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับสาว ๆ สมัยนี้ เนื่องจากค่าความนิยม สภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนไป และปัจจัยอื่น ๆ ทำให้อัตราการมีบุตรของคนไทยลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยังไม่มีแผนที่จะมีลูกในตอนนี้ เพราะยังรู้สึกสนุกกับการใช้ชีวิต ชอบการเดินทาง และยังต้องทำงานหนักอยู่เสมอ แต่ถ้าหากวันหนึ่งเกิดรู้สึกว่าอยากมีลูกในตอนอายุมากแล้ว มันอาจจะส่งผลให้ฉันต้องตกอยู่ในภาวะมีบุตรยาก และลูกน้อยก็จะมีความเสี่ยงอีกมากมายด้วย

การฝากไข่คืออะไร ?

ฝากไข่ (Oocyte Cryopreservation หรือ Egg Freezing) คือ การนำเซลล์ไข่ที่ดีที่สุดออกมาจากรังไข่เพื่อแช่แข็งเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -196 องศาเซลเซียส ซึ่งเซลล์ไข่ที่แช่แข็งจะไม่เสื่อมสภาพ ราวกับถูกหยุดเวลาเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นสาว ถ้าในอนาคตที่เราอายุมากขึ้นแล้วต้องการมีลูก ก็สามารถใช้ไข่ที่เก็บไว้มาผสมกับอสุจิเพื่อทำเด็กหลอดแก้ว ICSI ได้ ซึ่งขั้นตอนในการฝากไข่นั้นไม่ได้ซับซ้อนอย่างคิด มีเพียง 5 ขั้นตอนดังนี้

 1. เข้ารับการปรึกษากับแพทย์ และตรวจร่างกาย
  ขั้นตอนนี้จะเป็นการเข้าไปปรึกษากับคุณหมอเพื่อวางแผนการเก็บไข่ โดยจะมีการซักประวัติเบื้องต้นในด้านต่าง ๆ จนรวมไปถึงขั้นตอนตรวจดูไข่ตั้งต้นด้วยวิธีการอัลตราซาวด์
 2. ใช้ยากระตุ้นไข่
  หลังจากตรวจร่างกายแล้วทางคุณหมอจะพิจารณาเรื่องปริมาณยา และระยะเวลาให้ยาที่เราสมควรได้รับ โดยแต่ละคนนั้นก็จะได้รับการจ่ายยาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งคุณหมอจะคอยชี้แจงอย่างละเอียดในขั้นตอนนี้
 3. ติดตามผลกระตุ้นไข่
  หลังจากกระตุ้นไข่ไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ทางคลินิกก็จะนัดเข้าไปตรวจอีกครั้งด้วยวิธีการอัลตราซาวด์ ดูว่าเรามีไข่กี่ฟอง ไข่มีขนาดเท่าไหร่ รวมถึงดูการเรียงตัวสวยงามของไข่ด้วย และอาจจะมีการเพิ่มยาให้ในบางกรณี
 4. ฉีดยากระตุ้นไข่ตก
  ในวันที่ไข่สุก พร้อมสำหรับการเตรียมเก็บไข่แล้ว ก่อนที่จะนัดเก็บไข่คุณหมอก็จะฉีดยากระตุ้นไข่ตกล่วงหน้าไว้ให้เราประมาณ 36 ชั่วโมง
 5. เก็บไข่
  ทางคลินิกจะแจ้งการเตรียมตัวก่อนเก็บไข่ คือ เราต้องงดอาหาร และงดดื่มน้ำ 6 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ อีกทั้งงดแต่งหน้า ทาเล็บ และฉีดน้ำหอมด้วย โดยขั้นตอนนี้จะมีการวางสลบโดยวิสัญญีแพทย์ จากนั้นเซลล์ไข่ก็จะถูกนำไปแช่แข็งภายใต้การดูแลของนักวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง

การฝากไข่มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการฝากไข่นั้นเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเป็นวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว ซึ่งปัจจุบันนี้การเก็บเซลล์ไข่มันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวหรือน่าอายอีกต่อไป เพราะยิ่งผู้หญิงอายุมากขึ้นเซลล์ไข่ก็จะมีจำนวนลดลง มิหนำซ้ำมันยังเสื่อมสภาพลงตามอายุอีกด้วย

หากลองพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็จะได้เห็นถึงประโยชน์ของมันมากกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราสามารถวางแผนชีวิตได้ล่วงหน้าแบบระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันเราอาจจะยังไม่อยากมีลูกไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม แต่ถ้าในอนาคตเราเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา เราก็จะสามารถใช้ไข่ที่เราแช่แข็งเก็บไว้เพื่อมีลูกได้ อีกทั้งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนที่มีโรคประจำตัว เพราะจะสามารถลดความเสี่ยงของลูกที่อาจเกิดมามีความผิดปกติของโครโมโซมได้

เมื่อศึกษาถึงความหมาย วิธีการ และประโยชน์ของมันแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีในการแผนชีวิตของเราในอนาคต ซึ่งการมีลูกเมื่อพร้อมนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และเมื่อลูกเป็นสิ่งที่สำคัญฉันจึงเลือกฝากไข่ไว้กับ Beyond IVF เพราะคุณหมอใส่ใจทุกขั้นตอน คลินิกสะอาดได้รับการรับรอง เครื่องมือทันสมัย และมีโปรโมชั่นที่คำนึงถึงลูกค้าเสมอ

สุดท้ายนี้ถ้าหากต้องการฝากไข่เพื่อเริ่มวางแผนอนาคตหรือคิดจะสร้างครอบครัว หวังว่าข้อมูลจากบทความนี้จะช่วยให้ความรู้ และทำให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น การมีเซลล์ไข่แช่แข็งก็เหมือนช่วยหยุดเวลาร่างกายของเราเอาไว้ด้วย ทำให้เซลล์ของเราสาวอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งช่วยเลี่ยงภาวะมีบุตรยากที่อาจจะเกิดในอนาคตได้อีกด้วย

Recommended Posts

Leave a Comment