หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักในการท่องเที่ยว คุณก็ไม่ควรพลาดหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของจีน อย่างหอสักการะฟ้าเทียนถาน ชื่อในภาษาจีนที่เรียกกันว่าเทียนถาน (天坛) คำว่า เทียน (天)ในภาษาจีน หมายถึง ฟ้า ส่วนคำว่า ถาน (坛) หมายถึง หอ หรือสถานที่สักการะ มาจากการผสมกันของตัวอักษรจีน 2 คำ คือ ถู (土) ที่แปลว่า พื้นดิน และคำว่า ยวิ๋น (云) ที่แปลว่า เมฆ ดังนั้นเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า หอสักการะฟ้าดิน แต่ต่อมาได้สร้างหอสักการะดินแยกออกมาต่างหาก จึงเหลือเรียกชื่อสั้น ๆ ว่าหอสักการะฟ้านั่นเอง

ความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในเทียนถาน

หอสักการะฟ้าเทียนถานถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ.1420 โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งห่างจากพระราชวังต้องห้ามเพียงไม่กี่กิโลเมตร ภายในมีเนื้อที่ประมาณ 2.73 ตารางกิโลเมตร ถึงแม้ว่าเทียนถานจะได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้ง แต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ

หอเทียนถานมีกำแพงล้อมรอบทั้งด้านในและด้านนอก กำแพงด้านทิศเหนือเป็นทรงกลม ส่วนทางทิศใต้เป็นทรงเหลี่ยม ล้อตามความเชื่อชาวจีนว่า “ฟ้ากลมแผ่นดินเหลี่ยม” ตัวอาคารที่มีลักษณะทรงกลมเป็นตัวแทนของโลกมนุษย์ มีความสูง 40 เมตร หลังคาเป็นโดมหลดหลั่นกัน 3 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินเข้ม สื่อถึงท้องฟ้า และสรวงสวรรค์ ด้านในเป็นทรงเหลี่ยม มีการสลักลวดลายมังกรสีทอง 9 ตัว โลดแล่นไปบนเพดานราวกับมีชีวิตอย่างประณีต เสาค้ำยันด้านในหอ 4 ต้น เป็นตัวแทนฤดูทั้ง 4 ส่วนเสาอีก 12 ต้นรองลงมา แสดงถึงเดือนทั้ง 12 เดือน และเสาด้านนอกสุดอีก 12 ต้นแสดงถึง ช่วงเวลา 12 ชั่วยาม

ทางด้านทิศใต้ของหอสักการะฟ้าเทียนถานเป็นลานหินอ่อนทรงกลม เป็นขั้นบันได 3 ชั้น แต่ละชั้นล้อมรอบด้วยรั้วที่สลักจากหินอ่อนสีขาวรูปมังกร และเมฆอย่างวิจิตรงดงาม จักรพรรดิจะยืนบนลานหินอ่อนชั้นบนสุด หรือที่เรียกว่า แท่นบูชาฟ้า เพื่อทำพิธีบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินที่บันดาลให้น้ำท่าอาหารอุดมสมบูรณ์ และยังใช้เพื่อเซ่นไหว้ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสรวงสวรรค์ประทานน้ำท่าอาหารให้อุดมบริบูรณ์ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวต่อ ๆ ไป จุดนี้เองที่ในปัจจุบันเป็นจุดถ่ายรูปชมวิวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และยังเชื่อกันว่าหากไปยืนอยู่ใจกลางแท่น จะเปรียบเสมือนยืนอยู่ตรงจุดเชื่อมต่อของสวรรค์และโลกมนุษย์ หากเราอธิษฐานขอพร สวรรค์ก็จะได้ยิน ดังนั้นจึงมีนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางมาขอพรที่นี่ไม่ขาดสาย

มรดกโลกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

หอสักการะฟ้าเทียนถานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1998 ด้วยความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมอันมีเอกลักษณ์ เทียนถานสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว เป็นไปตามการสร้างสถาปัตยกรรมด้วยไม้แบบโบราณ และใช้ระยะเวลาในการสร้างยาวนานกว่า 14 ปี นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานศิลปะแสดงออกถึงความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลในการดำเนินชีวิตของชาวจีนที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา ดังนี้

1.ความเชื่อเรื่องโลกสวรรค์ และโลกมนุษย์ว่าเชื่อมโยงถึงกันได้โดยผ่านทางโอรสสวรรค์ ซึ่งก็คือ จักรพรรดิ นั่นเอง

2.การใช้ลวดลายประติมากรรมรูปมังกรในการตกแต่ง ที่แสดงถึงความเชื่อว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิ ความมีพลังอำนาจ น่าเกรงขาม แผ่ขยายไปทั่วทั้งฟ้าและดิน

3.ความเชื่อเรื่องเทพเจ้าที่แสดงออกด้วยการบวงทรวงเทพยดาฟ้าดิน หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรในพิธีกรรมต่าง ๆ

4.ความเชื่อเรื่องตัวเลขที่นำมาใช้ในสิ่งก่อสร้างเพื่อแสดงถึงความเป็นสิริมงคล เช่น เลข 9

5.ความเชื่อเรื่องโลกกลม แผ่นดินเหลี่ยม สะท้อนให้เห็นจากการสร้างกำแพงล้อมรอบด้านนอกทรงกลม ด้านในทรงเหลี่ยม

หนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจีนอย่างหอสักการะฟ้าเทียนถาน จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมนต์ขลัง และกำลังรอให้คุณไปสัมผัสด้วยตาตัวเอง

นอกจากจะเต็มไปด้วยศิลปะการออกแบบและตกแต่งที่ตั้งใจทำอย่างประณีตสวยงามแล้ว ยังแฝงไว้ด้วยการแสดงออกทางค่านิยม ความคิด ความเชื่อของชาวจีนที่สืบทอดต่อกันมา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมต่อโลกมนุษย์ และสวรรค์เข้าไว้ด้วยกัน ได้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินและผืนฟ้าของจีนมากว่า 600 ปี และไม่ว่าด้วยกาลเวลา หรือภัยธรรมชาติก็ไม่อาจทำลายลงได้ ดังนั้น ควรหาโอกาสไปเยี่ยมชมสักครั้ง แล้วคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

แหล่งข้อมูล : https://dictionary.hantrainerpro.com/

 

Recommended Posts

Leave a Comment