ในการทำงานเกือบทุกงาน สิ่งที่ผู้ทำงานไม่อยากให้เกิดขึ้นคืออุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจให้เกิดความเสียหายที่ใหญ่หลวงได้ ทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งชีวิตของผู้ทำงาน แต่เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นเราอาจทำให้ความรุนแรงของอุบัติเหตุเบาลงหรือบรรเทาความรุนแรงลงได้ด้วยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หรืออุปกรณ์นิรภัยที่เราเรียกกันติดปาก สำหรับผู้ทำงานที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล บางครั้งตัวอุปกรณ์บางประเภทอาจจะทำให้ผู้สวมใส่เกิดความรำคาญบ้าง เช่น สวมเข็มขัดกันตก เมื่อสวมใส่แล้วจะทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายลำบากขึ้น แต่การทำงานก็จะเกิดความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล กับการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหลัก ๆ ที่จะเจอกันทั่วไปในสถานที่ทำงาน เช่น

-หมวกนิรภัย สวมเพื่อป้องกันวัตถุต่าง ๆ ตกลงใส่ศีรษะ

-เสื้อสะท้อนแสง สวมใส่เพื่อให้มองเห็นตัวผู้ทำงานรหือผู้ร่วมงานได้ชัดเจน

-รองเท้านิรภัย หรือที่คนทำงานเรียกว่ารองเท้าเซฟตี้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากกับงานไฟฟ้า

-ถุงมือผ้าจะช่วยในกรณีป้องกันการบาดเจ็บของนิ้วหรือมือ

-ในบางพื้นที่เราจะเห็นผู้ทำงานสวมหน้ากากนิรภัยที่ใช้ในการป้องกันพวกสารระเหย ไอน้ำมันมันต่าง ๆ

-งานเชื่อมโลหะก็จะมีหน้ากากสำหรับงานเชื่อมโลหะโดยเฉพาะเพื่อป้องกันแสงจากการเชื่อมโลหะที่จะทำอันตรายกับดวงตา

-หรืองานในที่สูงเกินกว่า2เมตร ก็จะต้องสวมเข็มขัดกันตก หรือเข็มขัดนิรภัยเพื่อช่วยในกรณีที่อาจจะพลัดตกจากที่สูง

นอกจากนั้นยังมีใช้ในงานเฉพาะ เช่น ถุงมือกันบาด สวมใส่สำหรับงานที่ต้องใช้ของมีคม ตัดหรือเฉือนชิ้นงาน เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จะใช้งานตามแต่ประเภทของงาน หน้างาน หรือความอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ทำงานเป็นหลัก

การสร้างสามัญสำนักในการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน

ซึ่งต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าของงาน หัวหน้างาน หัวหน้าทีม และตัวผู้ทำงานเอง ต้องทำให้ทุกคนมองความสำคัญของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานเป็นเรื่องสำคัญกว่าการทำงานเสร็จ หรือความต้องการที่จะทำงานให้ได้ปริมาณมาก ๆ ต้องทำให้ตัวผู้ทำงานเห็นถึงผลกระทบต่อตนเองถ้าเกิดอันตรายจากการทำงาน ต้องทำให้หัวหน้างานหรือหัวหน้าทีมเห็นถึงความเสียหาย เสียเวลา ที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานขึ้น หรือ ทำให้เจ้าของงาน เจ้าของโรงงานเห็นถึงความเสียหายของงาน ของโรงงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นก็ไม่คุ้มกับทุกฝ่าย

การจะสร้างความปลอดภัยในการทำงานขึ้น จะอาศัยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมาจากจิตสำนึกจากทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ทำงาน เจ้าของงาน หัวหน้างานหรือหัวหน้าทีม จะต้องทำร่วมกันทำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานที่แท้จริงแล้วผลประโยชน์ก็จะคืนกลับไปยังทุกคน

Recommended Posts

Leave a Comment