ขั้นตอนการเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ที่จากเดิมนักลงทุนจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ที่เราต้องการสมัครใช้บริการ นักลงทุนยังต้องเตรียมเอกสารมากมาย เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน ฯลฯ เพื่อส่งเป็นหลักฐานของการเปิดบัญชี หรือยังต้องเดินทางไปยังโบรกเกอร์ด้วยตัวท่านเองเพื่อทำการยืนยันตัวตน ซึ่งอาจจะทำให้นักลงทุนรู้สึกไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นัก ตอนนี้หลาย ๆ โบรกเกอร์ได้ทำการลงทุนเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันมาเป็นทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีหุ้นมาก่อน เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและรองรับการถ่ายภาพได้ ไม่ว่านักลงทุนจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถสมัครใช้บริการได้ทันที โดยขอสรุปคุณสมบัติและขั้นตอนการเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ หรือเรียกว่า e-Open Account แบบง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนการเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์บนแอปพลิเคชัน

1.เตรียมเอกสารสำหรับการเปิดหุ้นบัญชีออนไลน์ให้พร้อม คือ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จะต้องเป็นบัญชีประเภทบุคคลเดียว บางโบรกเกอร์อาจจะต้องขอเอกสารทางการเงินเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี และภาพตัวอย่างลายเซ็น แนะนำให้เซ็นต์ลงบนกระดาษสีขาวและใช้หมึกปากกาสีเข้ม เพื่อให้เห็นชัดที่สุด

2.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของโบรกเกอร์ที่ท่านเลือก การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่เราใช้ จากนั้นเลือกเมนู เปิดบัญชีออนไลน์ โดยส่วนใหญ่แล้วการเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ จะอนุญาตให้เปิดบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น นั่นคือนักลงทุนต้องทำการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อขายหุ้น โดยโอนเท่าไหร่เทรดได้เท่านั้น โดยมีวงเงินขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 500,000 บาท บางที่อาจจะไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำ แต่อาจจะมีบางโบรกเกอร์ที่สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ประเภทอื่นได้ เช่นบัญชีหุ้นประเภทเงินสด ( Cash Account) บัญชีตราสารอนุพันธ์ (TFEX) เป็นต้น

3.กรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปบนแอปพลิเคชัน โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่ข้อมูลสำคัญของเรา คือ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

4.รอรับรหัสยืนยันตัวตน หรือ OTP ผ่านเบอร์มือถือ เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป บางโบรกเกอร์อาจจะยืนยันตัวตนผ่าน Video Call หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ จากนั้นค่อยรับรหัสผ่านเข้าระบบซื้อขายหุ้นต่อไป

นักลงทุนมือใหม่ที่สนใจอยากเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ อาจจะยังสงสัยว่าควรเลือกเปิดบัญชีหุ้นกับโบรกเกอร์ไหนจึงจะดีที่สุด การเลือกโบรกเกอร์นั้น สำคัญไม่แพ้การเลือกซื้อหุ้น การรู้ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของโบรกเกอร์ที่เราต้องนำเงินไปลงทุนด้วยนั้นมีความสำคัญเช่นกัน นอกจากการเลือกโบรกเกอร์ที่มีการบริการเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ไปแล้ว นักลงทุนมือใหม่ควรรู้เคล็ดลับในการเลือกโบรกเกอร์ที่ใช่ และเหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของคุณ โดยเราจะแบ่งเป็น 3 เคล็ดลับหลัก ๆ สำหรับการเลือกโบรกเกอร์ที่ใช่

เคล็ดลับในการเลือกโบรกเกอร์ที่ใช่ สำหรับการเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์

1.เลือกโบรกเกอร์ที่เป็นบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ โดยท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเลือกโบรกเกอร์ที่มีบริการเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ ข้อแรกนี้จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าโบรกเกอร์ที่เราเลือกนั้นจัดตั้งแบบถูกกฎหมาย และมีความน่าเชื่อถือ

2.เลือกโบรกเกอร์ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง เพราะหมายถึงบริษัทที่เราเลือกมีความมั่นคงทางการเงิน มีสินทรัพย์สภาพคล่องที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว และต้องมีเงินมากเพียงพอที่จะสามารถชำระหนี้คืนให้แก่ลูกค้าได้หากเกิดปัญหากับโบรกเกอร์

3.ค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้นควรมีความเหมาะสม โบรกเกอร์บางแห่งไม่กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหุ้น แต่อาจจะมีโบรกเกอร์ที่กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ เช่น 50 บาทหรือมากกว่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้วการซื้อขายหุ้นออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าการซื้อขายโดยส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว

ก่อนเริ่มการลงทุนในตลาดหุ้น นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นและไม่ควรมองข้ามขั้นตอนตั้งแต่การเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะกับสไตล์ของเรา ถ้าเราเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่เน้นความฉับไว ความสะดวก และชื่นชอบเทคโนโลยี การเลือกโบรกเกอร์ที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่บริการเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน และมีการบริการด้านอื่น ๆ ที่ดี ก็ทำให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น

Recommended Posts

Leave a Comment