0

เมื่อรักเลือกเพศได้ แบบไม่จำกัดเพศ

ในปัจจุบันยังคงมีการถกเถียงกันในเรื่องของรักเลือกเพศ หรือ ความรักที่ไม่มีข้อจำกัดในการเลือกเพศ ของกลุ่ม LGBTQ จึงคงไม่แปลกที่เราจะมองมุมมองที่แตกต่างจากอดีต ที่มีเพียง ผู้ชายและผู้หญิงเท่านั้น [...]