0

โทษของเจลล้างมือ สิ่งที่ทุกคนต้องพกติดตัวในยุคโควิด

ถึงแม้เจลล้างมือแอลกอฮอล์จะมีประโยชน์มหาศาลในยุคสถานการณ์โควิด แต่หากใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็อาจเกิดผลเสียได้ และโทษของเจลล้างมือก็ยังเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ทันได้ตระหนัก