0

มาทำความรู้จักและรับมือกับโรคซึมเศร้าอย่างเข้าใจ

โรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้า มีอยู่จริงไม่ใช่แค่คิดไปเอง หากได้ทำความรู้จักกับโรคนี้ มันจะช่วยให้เราเข้าใจ รู้เท่าทัน และรับมือกับมันได้อย่างดียิ่งขึ้น