0

หยุดเวลาเซลล์ไข่ให้สาวด้วยการฝากไข่ไว้กับ Beyond IVF

อายุมากขึ้นแถมทำงานหนักจนไม่มีเวลาหาแฟน พอรู้ตัวอีกทีก็อาจจะเสี่ยงตกอยู่ในภาวะมีบุตรยากแล้ว แต่ปัญหานั้นจะหมดไปด้วยการเลือกฝากไข่ไว้เพื่อมีลูกน้อยในอนาคต