0

การมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีส่งผลต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตอย่างไร

การมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ซึ่งไม่ควรมองข้ามในเรื่องนี้โดยเด็ดขาด