0

ใช้บริการบันไดเลื่อนไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ถ้าหากทำตามคำแนะนำเหล่านี้

การขึ้นลงบันไดเลื่อนจะไม่อันตรายอีกต่อไป หากว่าผู้ใช้บริการได้ทำตามข้อแนะนำตามนี้