0

ความเสี่ยงในการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีและการป้องกันความเสี่ยง

คริปโตเคอร์เรนซีเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมตลอด 2 ปีที่ผ่านมา แต่คริปโตเคอร์เรนซีซี่เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง การจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ