0

ลดความอ้วนทำไม? คำถามที่ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนทำอย่างจริงจัง

ก่อนลดความอ้วน ลองถามตัวเองว่าคุณอยากลดความอ้วนเพราะอะไร หรือจริง ๆ แล้วการลดความอ้วนอาจไม่จำเป็นสำหรับคุณก็ได้