0

สร้างแต้มต่ออาชีพ เพิ่มคุณค่าจากการเรียนออนไลน์

มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ และพร้อมพัฒนาตนเองเสมอ การเรียนออนไลน์จึงเป็นสื่อการเรียนที่เข้าถึงง่ายในยุคปัจจุบัน