0

การเรียนออนไลน์ ดีเฉพาะช่วงโควิด หรือตลอดชีวิตเด็กไทย

แม้พิษโควิดจะทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกพังไป แต่กลับเป็นสิ่งบังคับให้การเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จะเพียงพอต่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของวงการศึกษาหรือไม่