คำถามที่พบบ่อย

ไม่มีประสบการณ์การทํางานเขียนมาก่อนสามารถสมัครได้ไหม

ท่านที่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนมาก่อนก็สามารถสมัครเป็นนักเขียนได้ แต่ต้องได้รับการทดสอบจากเจ้าหน้าที่

มีประสบการณ์การทํางานด้านงานเขียนจะสามารถทำงานได้เลยไหม

สำหรับท่านที่มีประสบการณ์ในการเขียนมาก่อนก็จะเป็นเรื่องง่ายในการเริ่มต้น กรุณาส่งผลงานที่เคยทำให้เจ้าหน้าที่ แต่ถึงอย่างไรก็จะต้องได้รับการทดสอบก่อนเสมอ

ทำงานแบบ Full Time หรือ Part Time ได้ไหม

แต่ละท่านมีเวลาในการทำงานที่ไม่เท่ากันแล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละท่านดังนั้นท่านนักเขียนสามารถแจ้งเวลาที่สะดวกในการติดต่อ และที่สำคัญนักเขียนจะต้องประเมินเวลาที่ตนเองว่างกับปริมาณงานที่ต้องทำเพื่อให้ส่งได้ตรงเวลา

ต้องใช้อุปกรณ์หรืออะไรบ้างในการทำงาน

การทำงานเป็นนักเขียนมีอุปกรณ์ไม่มากนักที่ต้องใช้งาน สิ่งที่จำเป็นคือคอมพิวเตอร์ที่สามารถพิมพ์งานได้และพร้อมที่จะแก้ไขงาน เวลาในการทำงาน และความพร้อม ความรู้ของนักเขียนเอง

หากมีงานประจำอยู่แล้วสามารถรับงานเป็นนักเขียนได้ไหม

ท่านที่มีงานประจำอยู่แล้วมักจะเป็นนักเขียนที่มีความสามารถสูง โดยปกติจะมีความรู้ในงานที่ทำ มีประสบการณ์ในการทำงานดังนั้น ข้อมูลที่เขียนออกมามักจะได้มุมมองในเชิงลึก แต่นักเขียนต้องบริการจัดการเวลาให้เหมาะสมกับงานที่รับ

งานเขียนมีให้เลือกไหม เป็นแบบไหนบ้าง

งานเขียนมีหลายรูปแบบ แต่นักเขียนควรจะรับงานที่นักเขียนมีความรู้ และรับงานที่ตัวเองถนัด

หลังจากที่กรอกข้อมูลในการสมัครครบสามารถทำงานได้เลยไหม

หลังจากที่นักเขียนกรอกข้อมูลครบแล้วนักเขียนจะต้องทดสอบความสามารถก่อนที่จะเริ่มงาน

หลังจากที่ได้ทำการทดสอบเสร็จแล้วจะได้ทำงานไหม

หลังจากการทดสอบในเรื่องการเขียนงาน และนักเขียนจะต้องรับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ หากนักเขียนสามารถผ่านการทดสอบก็จะสามารถเริ่มงานได้เลย

กำหนดช่วงอายุในการทำงาานเป็นนักเขียนไหม

สำหรับนักเขียนที่สมัครเข้ามาไม่มีข้อกำหนดเรื่องอายุในการทำงานเขียน หากท่านมีความรับชอบในการทำงานและมีความสามารถในการเขียนก็สามารถทำได้

การสมัครเป็นนักเขียนฟรีไหม

ในการสมัครเป็นนักเขียนไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัคร